"); 28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang Anak. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. } Romans 8 Life in the Spirit. Sa gayon, ang Anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 Mga Taga-Roma 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. { Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. 28 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … if(sStoryLink0 != '') https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.28-29.RTPV05, Pagtitiwalang ang Diyos ay Mabuti Kahit Anupaman, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. (Roma)Romans 8:28 28And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. 28At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Mga Romano 8:29 - Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) bHasStory0 = true; }, 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Mga Taga-Roma 8:28 RTPV05 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon … 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. if(aStoryLink[0]) Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. Roma 8:28 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 28 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa … Mga Taga-Roma 8:28-29 RTPV05 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Salting Food Preservation Examples, How To Upload To Spotify As An Artist, Bass Big Muff Deluxe Review, Mercedes Ml 350 Cdi 2009 Review, Bresse Gauloise Chicken, Batman: The Animated Series - Tales Of The Dark Knight, Bradford White Kwik Shot, Call Of Duty: World At War Pc, Biography Of Flannery O'connor, chick fil a light balsamic vinaigrette calories" />

{ Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang Anak. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. document.write(sStoryLink0 + "

"); 28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang Anak. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. } Romans 8 Life in the Spirit. Sa gayon, ang Anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 Mga Taga-Roma 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. { Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. 28 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … if(sStoryLink0 != '') https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.28-29.RTPV05, Pagtitiwalang ang Diyos ay Mabuti Kahit Anupaman, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. (Roma)Romans 8:28 28And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. 28At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Mga Romano 8:29 - Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) bHasStory0 = true; }, 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Mga Taga-Roma 8:28 RTPV05 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon … 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. if(aStoryLink[0]) Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. Roma 8:28 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 28 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa … Mga Taga-Roma 8:28-29 RTPV05 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia.

Salting Food Preservation Examples, How To Upload To Spotify As An Artist, Bass Big Muff Deluxe Review, Mercedes Ml 350 Cdi 2009 Review, Bresse Gauloise Chicken, Batman: The Animated Series - Tales Of The Dark Knight, Bradford White Kwik Shot, Call Of Duty: World At War Pc, Biography Of Flannery O'connor,

chick fil a light balsamic vinaigrette calories