De spiraaltoren van Flemac is uitgerust met een kunststof moduleband en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het koelen, bufferen of transporteren van producten. Het is de ideale oplossing indien een lange doorlooptijd moet gecreëerd worden op een beperkte oppervlakte. Zo zorgt de spiraaltoren mee voor de automatisering van productieprocessen, verhoging van de winstgevendheid en bespaart productieruimte. Deze transportsystemen zijn populair bij voedselproducenten.

Welke voordelen biedt een spiraaltoren?

  • Ruimtebesparing is een van de vele voordelen van een spiraaltransporteur. Omdat de spiraaltoren een fractie van het vloeroppervlak inneemt tegenover traditionele transportbanden, kan dit zelfs resulteren in financiële besparingen.
  • Bufferen of accumuleren van producten is een ander voordeel van spiraaltorens omdat ze een langere buffertijd toelaten met minimale vloerruimte ten opzichte van andere transportsystemen.
  • Weinig onderhoud door toepassing van een eindloze transportband.
  • Gemakkelijk onderhoud waardoor geen speciaal gereedschap nodig is voor inspectie, onderhoud en reparatie.
  • Geschikt voor hoge bandsnelheden.

Mogelijke uitvoeringen van spiraaltransporteurs

Uitvoeringen spiraaltoren

Constructies spiraaltoren

Flemac levert maatwerk voor jouw spiraaltorenSpiraaltoren
Vanuit bestaande of nieuw te ontwerpen productielijnen bekijken we samen met jou de gewenste oplossing. Komt de spiraaltoren in een bestaande productieomgeving te staan dan garanderen wij een soepele en probleemloze integratie in je bestaande productielijn. Om een goed beeld te krijgen van jouw specifieke noden toetsen we samen af wat de mogelijkheden zijn voor een op maat oplossing voor uw productieproces. Eenmaal in offertefase werken we een technisch concept uit inclusief een voorontwerp. Dit geeft je een idee over de inplanting zowel voor een nieuw als in een bestaand transportsysteem. Op basis van het technisch concept overlopen we je verwachtingen en eisenpakket tegenover ons voorstel. Het is tenslotte de bedoeling jouw productielijn zo efficiënt mogelijk te maken. Dit zorgt voor een kostenefficiënte investering en een beperkte ROI tijd.

Vaak valt er nog veel te winnen door het intern transport te verbeteren

Daarom optimaliseert Flemac machines en transportechnieken
Bestaande transporttechnieken waaronder transportbanden, inpaklijnen, palletisering of bepaalde automatisatie voldoen vaak niet meer aan de huidige voedselwetgeving of productieverwachtingen. Nochtans passen wij vaak met een minimum aan kosten deze installaties aan de gewenste eisen. Ook dit resulteert dan in een perfecte integratie van machines en transportbanen die een optimale lijnwerking bieden en wat leidt tot een hoog rendement en hogere productiecapaciteit. Ten laatste maar niet in het minste houden we een hoge en snelle ROI van je investering in de gaten.

Contacteer ons

TERUG NAAR OVERZICHT TRANSPORTSYSTEMEN