Gebruik van de website

Flemac bvba besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites inclusief onze informatiekanalen. Flemac bvba streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die je vindt op deze website of ontvangt via onze informatiekanalen (telefoon, e-mail of sociale media) tekortkomingen vertoont, zal Flemac bvba  al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Stel je onjuistheden vast, neem dan contact op met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier(opent in nieuw venster). Wij streven ernaar om je melding zo snel mogelijk te behandelen.

Flemac bvba  spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Flemac bvba kan echter niet garanderen dat de website of de informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter
Alle informatie op de website van Flemac bvba waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor bepaalde bedrijven, een persoon of entiteit. Je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet je altijd Flemac bvba raadplegen. Je vindt daarvoor de juiste gegeven op de over ons pagina.

De informatie en documenten die via de website ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. De beheerder van deze website en van de informatiekanalen kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door tekorten in het antwoord dat je via deze kanalen kreeg.

De filmpjes die je op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Hyperlinks en verwijzingen
Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere bedrijven, overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Flemac bvba beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens
Flemac bvba hecht veel belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en de informatiekanalen beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien je ons contacteert via e-mail of het contactformulier, dan kan je in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en de vraag worden in dat geval geregistreerd. Deze gegevens worden enkel verder bezorgd aan de bevoegde contactpersoon indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. Stel je een vraag via e-mail, dan wordt je mailadres mogelijk gebruikt om je nadien een link toe te sturen naar een tevredenheidsenquête over onze werken en / of dienstverlening.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van je rechten kan je ons contacteren via het contacteer ons formulier.