vermijd een productiestop

Lijnonderhoud en regelmatige inspectie-intervallen zijn essentieel om een continue productie te garanderen. Voorkom een productiestop, behaal maximale lijnefficiëntie door het implementeren van preventieve maatregelen. Lijnonderbrekingen en downtime kunnen nefast zijn voor je bedrijfsresultaten!

Waarom je beter een productiestop vermijd
De gevolgen van het niet uitvoeren van regelmatige lijninspecties zijn zowel kostbaar voor je bedrijfsresultaten als je imago. Bedenk wat je kosten kunnen zijn bij een productiestop van een paar uur door geen of slecht uitgevoerd onderhoud. Of erger, je productielijn ligt enkele dagen of weken uit door het ontbreken van essentiële onderdelen. Bovenop volgt de negatieve impact bij je klanten. Heeft hij er oren naar als het niet leveren van zijn bestelling een gevolg is van een productiestop?

productiestop in de productie
Je zwakste schakel in het productieproces tijdig opsporen voorkomt een productiestop

Het effect van de zwakste schakel
Productielijnen met lange transportsystemen en diverse machines in serie zijn de dag van vandaag alomtegenwoordig. Een van de grootste bekommernissen van productieverantwoordelijken is het fenomeen van de zwakste schakel. Indien één transportband of machine het laat afweten, valt de hele productie stil. Het defect moet hersteld worden en dit neemt tijd in beslag. Tijd is geld en repareren betekent dus een verlies van je opbrengst.

Buffering voorkomt stilstand
Om je te wapenen tegen een productiestop kan je in je productielijn een buffering voorzien. Een buffersysteem is een tijdelijke opslagplaats voor je halffabricaten. Op die manier kan de productie, al dan niet langzamer, doorgaan terwijl het probleem wordt opgelost. Buffering is het voorzien van een tijdelijke opslagplaats voor halffabricaten in de productiecyclus. Op die manier valt de productie niet stil. Buffers vangen dus het tijdelijk productieverlies of de verspilde capaciteit op.

bufferband
Een bufferband vangt tijdelijke storing op zonder productiestop

Preventief onderhoud
Het voornaamste doel van preventief onderhoud is defecten of slijtage bij transportsystemen of machines vroegtijdig vast te stellen. Herstellen alvorens een storing ontstaat voorkomt een productiestop. Op die manier vermijdt je dure (band)breuken, onnodige inspectie en langdurig onderhoud. Je slaagt er zo bovendien in het slijtageproces van transportsystemen en machines te vertragen. Preventief onderhoud verdelen we verder onder in twee soorten.

  1. Enerzijds kan het preventief onderhoud volgens vooraf bepaalde, vaste, deterministische intervallen gebeuren. Onderhoudsverantwoordelijken zullen in dit scenario de productielijn steeds na een bepaalde tijdsspanne onderwerpen aan een onderhoud. Die onderhoudscyclus wordt meestal opgesteld aan de hand van statistieken van vroegere problemen bij transportbanden en machines. Dit soort onderhoud noemt men tijd gebaseerd onderhoud (time-based maintenance).
  2. Anderzijds kan men alvorens een onderhoud uit te voeren eerst de productielijn (conveyors en machines) inspecteren. Wat in slechte staat wordt bevonden, herstelt men meteen. In het andere geval is verder nazicht overbodig en wordt voorlopig uitgesteld. Dit soort onderhoud noemen we ‘op voorwaarde gebaseerd onderhoud’ (condition-based maintenance).

Correctief onderhoud
Correctief onderhoud, ook wel herstellend onderhoud genoemd, gebeurt wanneer een defect is vastgesteld. De onderhoudsverantwoordelijken grijpen in zodra de storing gemeld wordt. De reparatie zorgt er uiteindelijk voor dat het systeem terug in zijn oorspronkelijke toestand terugkeert. De kosten die worden geassocieerd met dit onderhoud zijn de herstellingskosten, de verloren productie én de gemiste verkoop!

Voorspellend onderhoud
Het derde soort onderhoud bestaat eruit om enkel en alleen de reparatie te starten indien het nodig is volgens ‘de staat van het systeem’. Hier voert men dus enkel een onderhoud uit indien mogelijks een potentieel defect zou kunnen optreden. Het verschil met preventief onderhoud kan het best vergeleken worden met de onderhoud van je wagen. Op bepaalde tijdstippen of na een aantal kilometers moet de olie ververst worden om motorschade te voorkomen. Terwijl men bij preventief onderhoud bijvoorbeeld iedere twee maand de olie zou vervangen. Ongeacht of dit echt nodig is of niet.

PRAKTISCH
Een goed onderhoudsbeheer levert op langere termijn een competitief voordeel ten opzichte van concurrerende bedrijven. Zorg er daarom voor dat je over originele en gecertificeerde reserveonderdelen beschikt. Neem desnoods contact met ons op om je installatie te bespreken. En krijg waar nodig ondersteuning van onze ervaren technici voor regelmatig lijnonderhoud en inspectie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Regelmatig lijnonderhoud en inspectie voorkomt een productiestop
Getagd op: